Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Περί ανέμων...

Άνεμος, αέρας, αήρ

Οι ονομασίες των ανέμων
Ανάλογα με την προέλευση του ανέμου,
έχουμε διάφορες μορφές και ονομασίες.
Συνολικά οι κατηγορίες των ανέμων είναι 32.


Βορριάς = Τραμουντάνα

Βορράς επί Μέσην = Τραμουντάνα- κάρτα - Γρέγο

Μεσοβορράς = Γρέγο - Τραμουντάνα

Μέσης επί Βορρά = Γρέγο - κάρτα - Τραμουντάνα

Μέσης = Γρέγος

Μέσης επί Απηλιώτην = Γρέγο - κάρτα - Λεβάντε

Μεσαπηλιώτης = Γρέγο - Λεβάντε

Απηλιώτης επί Μέσην = Λεβάντε - κάρτα - Γρέγο

Απηλιώτης = Λεβάντες

Απηλιώτης επ΄Εύρον = Λεβάντε - κάρτα - Σιρόκο

Ευραπηλιώτης = Σιρόκο - Λεβάντε

Εύρος επ' Απηλιώτη = Σιρόκο - κάρτα - Λεβάντε

Εύρος = Σιρόκος

Εύρος επί Νότον = Σιρόκο - κάρτα - Όστρια

Ευρόνοτος = Όστρια - Σιρόκο

Νοτιάς = Όστρια

Νότος επ' Εύρος = Όστρια - κάρτα - Σιρόκο

Νότος επί Λίβα = Όστρια - κάρτα - Γαρμπή

Λιβόνοτος = Όστρια - Γαρμπή

Λιψ επί Νότον = Γαρμπή - κάρτα - Όστρια

Λιψ = Γαρμπής

Λιψ επί Ζέφυρο = Γαρμπή - κάρτα - Πουνέντε

Λιβοζέφυρος = Πουνέντε - Γαρμπή

Ζέφυρος επί Λίβα = Πουνέντε - κάρτα - Γαρμπή

Ζέφυρος = Πουνέντες

Ζέφυρος επ΄Αργέστην = Πουνέντε - κάρτα - Μαΐστρο

Ζεφυροαργέστης = Πουνέντε - Μαΐστρο

Αργέστης επί Ζέφυρο = Μαΐστρο - κάρτα - Πουνέντε

Αργέστης ή Σκίρων = Μαΐστρος

Αργέστης επί Βορρά = Μαΐστρο - κάρτα - Τραμουντάνα

Βορραργέστης = Μαΐστρο - Τραμουντάνα

Βορράς επ΄ Αργέστην = Τραμουντάνα - κάρτα - Μαΐστρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου