Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο


Στο Νηπιαγωγείο, ο Η/Υ χρησιμοποιείται για ασκήσεις και δραστηριότητες που δε συνδέονται άμεσα με την ίδια την επιστήμη της Πληροφορικής (π.χ. ζωγραφική, σχεδιασμός, παιχνίδια). Όμως, ειδικά για τα μικρά παιδιά οι παιγνιώδεις αυτές μορφές χρήσης του Η / Υ αποτελούν και πηγή μάθησης
καθότι σύμφωνα με τον Papert τα παιδιά αντιμετωπίζονται σαν προικισμένοι από την ίδια τους τη φύση μαθητές και ο ρόλος του δασκάλου είναι απλώς να τους παρέχει τα δομικά υλικά και να τα αφήσει να συνεχίσουν μόνα τους. Έτσι, λοιπόν, η σπουδαιότητα του Η/Υ στην προσχολική αγωγή έγκειται στο ότι παρουσιάζεται στο παιδί σαν παιχνίδι. Δεν του επιβάλλεται, τον επιλέγει ελεύθερα γιατί του αρέσει, γιατί παίζει και δοκιμάζει πρωτόγνωρα πράγματα, παίζει και μετρά τις δυνατότητές του, παίζει και κατανοεί, παίζει και μαθαίνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου