Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Προσέγγιση γραμμάτων μέσα από την ποίηση


         Η ποδηλάτισσα               Πού νομίζεις ότι πήγε η ποδηλάτισσα;
Το δρόμο πλάι στη θάλασσα                                                        
περπάτησα που `κανε κάθε      Γράφω κι εγώ :   
μέρα η ποδηλάτισσα.
                                              Π _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Βρήκα τα φρούτα που `χε
στο πανέρι της, το δαχτυλίδι     π _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
που `πεσε απ’ το χέρι της.

Βρήκα το κουδουνάκι και το      Ζωγραφίζω την ποδηλάτισσα.
σάλι της, τις ρόδες, 
το τιμόνι, το πεντάλι της.

Βρήκα τη ζώνη της, βρήκα σε
μιαν άκρη, μια πέτρα διάφανη
που `μοιαζε με δάκρυ.

Τα μάζεψα ένα ένα και τα
κράτησα κι έλεγα πού `ναι
πού `ναι η ποδηλάτισσα…….
…………………………………
                Οδυσσέας Ελύτης